Всичко

Светът направен е от нищо,
скрепено с ударите на сърцето.