Лако Донков - Кемаля от с. Черни Вит
Лако Донков - Кемаля от с. Черни Вит
Лако Донков - Кемаля и приятелят му Милчо
Лако Донков - Кемаля и приятелят му Милчо от с. Черни Вит
Лако Донков - Кемаля и приятелят му Милчо
Лако Донков - Кемаля и приятелят му Милчо от с. Черни Вит
Приятели
Приятели, Тетевенски балкан
Приятели
Приятели, Тетевенски балкан
Бай Йото от с. Голям извор
Бай Йото от с. Голям извор
Среща
Среща, с. Ямна
Празнуване на св. св. Константин и Елена
Празнуване на Св. св. Константин и Елена в с. Ямна
Дядо Найден от Търсава
Дядо Найден от Търсава
На раздумка
На раздумка, с. Васильовци

Балканджии