Арката "Патуксай"
По улиците на Виентян
Ват Хай Сок
Ват Хай Сок
Ват Си Муанг
Ват Си Муанг
Ват Си Муанг
Ват Си Муанг
Край брега на Меконг
Край брега на Меконг
Президентският дворец
Президентският дворец
Ват Пиават
Ват Пиават
Ват Пиават
Вечерен концерт в центъра

Виентян