Каньонът Матка
Каньонът Матка
Крушево
Крушево
Крушево
Охридското езеро
Охридското езеро
Охридското езеро
Охридското езеро
Охридското езеро
Охридското езеро
Охридското езеро
Охридското езеро
Преспанското езеро
Дебърското езеро
Скопие
Скопие
Тетово
Битоля
Битоля

Македония

…Мъка, мъка, Македония. Такава беше Дилбертанасовата етимология на името в „Мера според мера“. Аз бих добавил „Милата Македония!“. Събрала е в себе си всичките противоречия на изстрадалия балканец – смешна и трагична, смела и жалка, суетна и простодушна, героична и комична…

Повече за Македония и страните от бивша Югославия можете да прочетете тук.