Абстиненция

Ръцете ми
балони тежки
пълни с часове
Краката ми
два камъка
от грапави минути
Езикът ми
отекъл
с неми думи
Две устни
подути
като неиздоено виме
В главата ми
часовник инквизитор
превръща секундите
във векове
В една от тях
обаче
аз знам
аз знам
твоите очи
ще изгорят
лицето ми!