Бъди разумна

Бъди разумна
Не убивай
прилагателните ми
Не се мръщи
на съществителните
Не изхвърляй
наречията ми
Пощади
междуметията ми
Имай милост към
тези
така
непотребни
мои
думи

Оставиш ли ми
само глаголите
Ще трябва
да дойда
да те прегърна
да те целуна
и
да те любя

Не ме слушай
Убий прилагателните ми