Кърваво хайку

Във фурната на дните
сърцето ми остана
алангле