Ной

Време е да те пусна
на вода

Откога тъкмя платната
а вятър достоен
все няма
Въжетата отдавна
натегнати
до скъсване са

Стига съм мазал
дъските с катран
в безлунните нощи

Твърде дълго изпипвах
носовата фигура
(гърдите ѝ приличат
на твоите)

Но време е
че иначе дървоядът
този безгрешен часовник
ще те изгризе

Ще натоварим само
семето
за да заченем
нашия човешки род

След нас и потоп!