Завръщане в Райската градина

Ще изям
бариерите
ще прекърша
оградите
ще разкъсам
всички пречки
между нас

ще те върна
една библия време
назад

докато
се изправим
голи и чисти
един срещу друг
в мига
в който
всичко
ще започне
отначало