По Бърнс

Ако някой някога се е събудил
в цъфналата ръж
и целунат бил е зъзнещ
той поне веднъж
ще ли прецъфти за него нявга
цъфналата ръж
щом целувал го е някой
там дори веднъж?