Предпоследен

И крачките им
си говореха
приглушено
чертаейки
мързеливата
траектория
на техния
предпоследен
есенен следобед
в парка