Тъмно

Във всеки
един светещ
прозорец
има човек
който не съм
аз

Във всеки
един светещ
прозорец
има човек
който не си
ти

Как ще се
открием
в този
така добре
осветен град…