Zimen peyzaj_2_2

Rhodope Mountains, Bulgaria

Rhodope Mountains, Bulgaria