Албания. Един живот
Дуръс
Шкодра
Шкодра
Шкодра
Аполония
Албания
Албания
Албания
Джирокастра
Джирокастра
Джирокастра
Джирокастра
Джирокастра
Джирокастра
Джирокастра
Джирокастра
Джирокастра
Джирокастра
Джирокастра
Джирокастра
Джирокастра
Джирокастра
Джирокастра
Джирокастра
Джирокастра
Джирокастра
Джирокастра
Джирокастра
Противоатомното скривалище под Джирокастра
Противоатомното скривалище под Джирокастра
Противоатомното скривалище под Джирокастра
Противоатомното скривалище под Джирокастра
Противоатомното скривалище под Джирокастра
Противоатомното скривалище под Джирокастра
Противоатомното скривалище под Джирокастра
Противоатомното скривалище под Джирокастра
Противоатомното скривалище под Джирокастра
Противоатомното скривалище под Джирокастра
Берат
Берат
Берат
Берат
Берат
Берат
Берат
Берат
Берат
Тирана
Тирана
Тирана
Тирана
Тирана
Тирана
Кабинетът на Енвер Ходжа (възстановка) в противоатомното скривалище в Тирана
Кабинетът на Енвер Ходжа (възстановка) в противоатомното скривалище в Тирана
Бутринт
Бутринт
Круя
Круя
Ривиерата
Ривиерата

Албания