Баган
Баган
Баган
Баган, пазарът в Няунг О
Баган, пазарът в Няунг О
Баган, пазарът в Няунг О
Баган, пазарът в Няунг О
Баган, пазарът в Няунг О
В колибата на Мо Пон и Пу Пу
В колибата на Мо Пон и Пу Пу
В колибата на Мо Пон и Пу Пу
В колибата на Мо Пон и Пу Пу
В колибата на Мо Пон и Пу Пу
Колибата на Мо Пон и Пу Пу
Колибата на Мо Пон и Пу Пу
На брега на Иравади
На брега на Иравади
На брега на Иравади
На брега на Иравади
Река Иравади в края на сухия сезон

Баган

…В колибата е едновременно светло и тъмно, топло и прохладно, широко и тясно. Мебели почти няма. По Да ме кара да надзърна в стаята му, която е всъщност още една сламена кутийка зад рогозката, преграждаща я донякъде от общото помещение. Вътре има една табуретка, която служи и за писалище на ученика, един малък куфар – това вероятно е гардеробът, купчина дрехи, някаква тетрадка. Легла няма, семейството спи на пода….

Повече за Баган можете да прочетете тук.