Санта Мадалена с върховете от групата Одъл/Гайслер
Санта Мадалена с върховете от групата Одъл/Гайслер
Санта Мадалена с върховете от групата Одъл/Гайслер
Върховете от групата Одъл/Гайслер
Доломитите
Доломитите
Доломитите
Доломитите
Доломитите
Доломитите
Доломитите
Трите Чими
Трите Чими
Трите Чими
Трите Чими
Трите Чими
Трите Чими и хижа "Локатели"
Трите Чими
Край хижа "Локатели"
Край хижа "Локатели"
Край хижа "Локатели"
Край хижа "Локатели"
Край хижа "Локатели"
Доломитите
Мизурина
Езерото Ландро
Кортина д'Ампецо
Край Кортина д'Ампецо
Проходът Фалцарего
Проходът Фалцарего
Проходът Фалцарего
Гледка от хижа "Лагацуой"
Гледка от хижа "Лагацуой"
Гледка от хижа "Лагацуой"
Езерото Брайес
Доломитите
Върховете от групата Одъл/Гайслер
Върховете от групата Одъл/Гайслер
Върховете от групата Одъл/Гайслер
Върховете от групата Одъл/Гайслер и свежото пране на хижа "Броглес"
Върховете от групата Одъл/Гайслер
Върховете от групата Одъл/Гайслер
Конрад от хижа "Гшнагенхарт"
Конрад от хижа "Гшнагенхарт"
Трите Чими
Трите Чими
Трите Чими
Трите Чими
Трите Чими
Трите Чими
Хижа "Локатели"
В района на Трите Чими
В района на Трите Чими
Селва ди Кадоре
Селва ди Кадоре

Доломитите