Луанг Прабанг
Луанг Прабанг
Луанг Прабанг
Религията в социалистически Лаос
Луанг Прабанг
По улиците на Луанг Прабанг
Събиране на сутрешните подаяния
Събиране на сутрешните подаяния
Време за молитва
Луанг Прабанг
Луанг Прабанг
Луанг Прабанг
Луанг Прабанг
Луанг Прабанг
Луанг Прабанг
Луанг Прабанг
Луанг Прабанг
Луанг Прабанг
Луанг Прабанг
Вечерна молитва
Луанг Прабанг
Меконг край Луанг Прабанг
Луанг Прабанг
Луанг Прабанг

Луанг Прабанг

…Все още плахата светлина внимателно събужда силуетите на сънените сгради и постепенно извайва цял град от тъмнеещото утро. Един по един храмовете изплуват от сумрака и от разтворените им врати леко се изнизват малки сенки, вливащи се във вече потеклата река от оранжеви роби. Сред утринната мъгла бързат и всички канени и неканени гости на стария Луанг Прабанг…

Повече за Луанг Прабанг можете да прочетете тук.