Каньонът Матка
Каньонът Матка
Крушево
Крушево
Крушево
Св. Наум
Св. Наум
Охридското езеро
Охридското езеро
Охридското езеро
Охридското езеро
Охридското езеро
Охридското езеро
Охридското езеро
Охридското езеро
В текето на бекташите, Тетово
В текето на бекташите, Тетово
В текето на бекташите, Тетово
В текето на бекташите, Тетово
Преспанското езеро
Св. Пантелеймон
Св. Пантелеймон
Скопие
Скопие
Дебърското езеро
Рисуваната джамия, Тетово
Рисуваната джамия, Тетово
Тетово
Битоля
Битоля

Македония

…Мъка, мъка, Македония. Такава беше Дилбертанасовата етимология на името в „Мера според мера“. Аз бих добавил „Милата Македония!“. Събрала е в себе си всичките противоречия на изстрадалия балканец – смешна и трагична, смела и жалка, суетна и простодушна, героична и комична…

Повече за Македония и страните от бивша Югославия можете да прочетете тук.