Каньонът Матка
Каньонът Матка
Крушево
Крушево
Крушево
Св. Наум
Св. Наум
Охридското езеро
Охридското езеро
Охридското езеро
Охридското езеро
Охридското езеро
Охридското езеро
Охридското езеро
Охридското езеро
В текето на бекташите, Тетово
В текето на бекташите, Тетово
В текето на бекташите, Тетово
В текето на бекташите, Тетово
Преспанското езеро
Св. Пантелеймон
Св. Пантелеймон
Скопие
Скопие
Скопие
Жега в Скопие
Жега в Скопие
Жега в Скопие
Жега в Скопие
Дебърското езеро
Рисуваната джамия, Тетово
Рисуваната джамия, Тетово
Тетово
Битоля
Битоля
Кичевски манастир

Македония

…Мъка, мъка, Македония. Такава беше Дилбертанасовата етимология на името в „Мера според мера“. Аз бих добавил „Милата Македония!“. Събрала е в себе си всичките противоречия на изстрадалия балканец – смешна и трагична, смела и жалка, суетна и простодушна, героична и комична…

Повече за Македония и страните от бивша Югославия можете да прочетете тук.