Антропологическият музей
Антропологическият музей
Антропологическият музей
Музей на изящните изкуства
Диего Ривера (1886 – 1957), „Човекът на кръстопът, или Човекът, контролиращ Вселената“, 1934 г., фреска върху преносима метална рамка, 4,85 х 11,45 м, Музей на изящните изкуства
Диего Ривера (1886 – 1957), „Човекът на кръстопът, или Човекът, контролиращ Вселената“, 1934 г., фреска върху преносима метална рамка, 4,85 х 11,45 м, Музей на изящните изкуства
Диего Ривера (1886 – 1957), „Човекът на кръстопът, или Човекът, контролиращ Вселената“, 1934 г., фреска върху преносима метална рамка, 4,85 х 11,45 м, Музей на изящните изкуства
Диего Ривера (1886 – 1957), „Човекът на кръстопът, или Човекът, контролиращ Вселената“, 1934 г., фреска върху преносима метална рамка, 4,85 х 11,45 м, Музей на изящните изкуства
Диего Ривера (1886 – 1957), „Човекът на кръстопът, или Човекът, контролиращ Вселената“, 1934 г., фреска върху преносима метална рамка, 4,85 х 11,45 м, Музей на изящните изкуства
Диего Ривера (1886 – 1957), „Човекът на кръстопът, или Човекът, контролиращ Вселената“, 1934 г., фреска върху преносима метална рамка, 4,85 х 11,45 м, Музей на изящните изкуства
Диего Ривера (1886 – 1957), „Човекът на кръстопът, или Човекът, контролиращ Вселената“, 1934 г., фреска върху преносима метална рамка, 4,85 х 11,45 м, Музей на изящните изкуства
Диего Ривера (1886 – 1957), „Човекът на кръстопът, или Човекът, контролиращ Вселената“, 1934 г., фреска върху преносима метална рамка, 4,85 х 11,45 м, Музей на изящните изкуства
Диего Ривера (1886 – 1957), „Човекът на кръстопът, или Човекът, контролиращ Вселената“, 1934 г., фреска върху преносима метална рамка, 4,85 х 11,45 м, Музей на изящните изкуства

Мексико сити