Цветовете на живота
Пътуване през вълшебната страна на детството
Децата на Рибново
Децата на Рибново
Децата на Рибново
Животът в профил и анфас
Рибново
Флирт
Рибново
Рибново
Рибново
Рибново
Лютеница
Рибново
Рибново
Рибново
Децата на Рибново
Рибново
Рибново
Рибново
Рибново
Рибново
Рибново
На топло в Рибново
На топло в Рибново
На топло в Рибново
На топло в Рибново
На топло в Рибново
На топло в Рибново
На топло в Рибново
На топло в Рибново
На топло в Рибново
На топло в Рибново
Рибново
Рибново
На топло в Рибново
На топло в Рибново
На топло в Рибново
На топло в Рибново
На топло в Рибново
На топло в Рибново
На топло в Рибново
На топло в Рибново
На топло в Рибново
На топло в Рибново
Рибновска сватба
Рибновска сватба. Булката
Рибновска сватба. Чеизът
Рибновска сватба. Хорото
Рибновска сватба. Хорото
Рибновска сватба. Публиката
Рибновска сватба. Веселбата
Рибновска сватба. Веселбата

Рибново

…Рибново е село на края на пътя. И макар да е на високото и пътят към него да е стръмен, като че ли нищо не изтича от селото обратно по пътя. Тук гравитацията е различна. Никой не се преселва да живее другаде. Миграция няма. Демографският срив е неясно понятие…

Повече за Рибново можете да прочетете тук.