Заливът Ха Лонг
Заливът Ха Лонг
Заливът Ха Лонг
Заливът Ха Лонг
Заливът Ха Лонг
Заливът Ха Лонг
Заливът Ха Лонг
Заливът Ха Лонг
Заливът Ха Лонг
Заливът Ха Лонг
Заливът Ха Лонг
Заливът Ха Лонг
Заливът Ха Лонг
Заливът Ха Лонг
Заливът Ха Лонг
Заливът Ха Лонг
Заливът Ха Лонг
Заливът Ха Лонг
Заливът Ха Лонг
Заливът Ха Лонг
Заливът Ха Лонг
Заливът Ха Лонг
Заливът Ха Лонг
Заливът Ха Лонг
Заливът Ха Лонг
Заливът Ха Лонг
Заливът Ха Лонг
Заливът Ха Лонг

Заливът Ха Лонг

Природата не е творец. Но въпреки това резултатът от нейните стихийни и слепи действия понякога е наистина изумителен. Разбира се, ако живеехме на планета, осеяна нагъсто с подобни карстови образувания, заливът Ха Лонг във Виетнам нямаше да ни впечатли ни най-малко. Но на Земята той си е истинско чудо и дори огромното количество туристи не успява да отнеме от мистичната му красота.

Повече за Виетнам можете да прочетете тук.