текстове

Мианмар

Един леген щастие от водите на Иравади. Баганска история

Ех, Мо Мо, къде ли си сега, какво ли правиш? Грее ли още откритото ти лице, кому ли говориш с напевния си глас? Знаеш ли,…

Към текста

Земя между водата и небето. Намигване от езерото Инле

Има такива места по Земята, които не можеш да сбъркаш. Като лице с толкова характерни черти, че не би го забравил никога. Като миризма от…

Към текста

Мандалай – будизъм, военен комунизъм и сюрреализъм

Масите са още празни. Дълги ниски маси, на две педи от пода. В дълги редици от единия край на помещенията до другия. И помещенията са…

Към текста

Янгон – златна нищета

Янннн-гонннн, яннннн-гонннннн… Голямата бронзова камбана изшептява името на града при всеки удар на богомолец, замахнал с дървения чук към древното ѝ метално тяло. Янннн-гонннн… Звукът…

Към текста