текстове

Турция

Анадола от дърво и камък

Колко близка географски е Турция до България и колко различна е като история и култура! И в същото време обратното – колко близка културно-исторически е…

Към текста
Мевляна

Танцът на любовта. Спомен за Мевляна

Светлината е приглушена, простата мелодия трепти унасящо в сумрака и се напластява в тъмните ъгли. Тримата музиканти са спокойни и вглъбени – тръстиковата флейта води,…

Към текста