Бавно

Ще легнем
в жълтата трева
на есента
Ръката ми
ще бъде
под главата ти
И примижали
срещу слънцето
бавно ще гледаме
как две паячета
оплитат
телата
ни