Безпощадно

Сърцето ми
е паяк
стаил се
в паяжината
от капиляри
нетърпеливо
чакащ
да вкусиш
от кръвта
ми