Всичко

Светът направен е от нищо,
скрепено с ударите
на сърцето.