Любов от първи живот

Обичам миризмата на
влажна земя в гората след дъжд
печени чушки
липа
прясно сено
напечена прашна улица в първите капки дъжд
дръжката на току-що откъснат домат
нова книга
колендро
хвойна

Обичам звука на
далечна камбана
песента на синигерите в ранна пролет
свистенето на вятъра в скалите високо в планината
истеричното цвърчене на бързолетите, стрелкащи се над покривите
припукването на дървата в огъня
детски смях
щурците
гукането на гугутка в утринта
прогърмяването в далечината пред буря
потропването на дъжда по перваза