Нещо като хайку

В стъпката в тревата
остана да лежи
скакалец.

…………

Голи мокри клони.
Черна птица
в сиво небе.

…………

Муха бръмчи по стъклото.
Самотен звук,
забравен от лятото.