По пътя

Днес е 24-ти февруари 2015 година
Един невидим ден
гледан от хралупата на детството
Толкова далечен и безформен
колкото планетата Уран
И като нея
закачен с карфица
в безкрайното небе
на моето бъдеще
А ето че току-що
почти неочаквано
и съвсем безвъзвратно
профучах през него
със скоростта на живота
неотклонно устремен
към студената
и тъмна
орбита
на
Плутон